IN-NUMRUS : les nombres : numbers

patriżju français English
0 żeru zéro zero
1 ùn [m], ùna [f] un [m], une [f] one
2 dwis [m], dwas [f] deux two
3 tris [m], tras [f] trois three
4 qattru quatre four
5 qinċ cinq five
6 xix six "
7 xett sept seven
8 huit eight
9 nov neuf nine
10 deċ dix ten


patriżju
11 ùndeċ
12 dudeċ
13 trideċ
14 qardeċ
15 qindeċ
16 ġexix
17 ġexett
18 ġedoġ
19 ġenov
 
patriżju
20 vġenta
30 trenta
40 quranta
50 qinċanta
60 xixxanta
70 xettanta
80 uġġanta
90 nuvanta


patriżju français English
100 ċent [m], ċenta [f] cent hundred
1 000 mill [m], milla [f] mille thousand
1 000
000
(ùn) milljun (un) million
1 000
000
000
(ùn) milljard (un) milliard (one) billion


IN-NUMRUS URDINALS
les nombres ordinaux : ordinal numbers

patriżju français English
1o primeġ [m]
primeġġa [f]
premier [m]
première [f]
first
2o sgund deuxième second
3o terż troisième third
4o qart quatrième fourth
5o qint cinquième fifth
6o xest sixième sixth
7o xettimt septième seventh
8o uġimt huitième eighth
9o nuvimt neuvième ninth
10o deċimt dixième tenth
pròxxim, vitterju
suġġent
prochain
suivant
next
pòstim, ùltim dernier last


IF-FRAŻJUNS : les fractions

patriżju français English
1/2 meġġat la moitié half
1/3 ùn terż un tiers a third
1/4 ùn qart un quart a quarter
% purċent
purċentaġ
pourcent
le pourcentage
percent
kalkuladura,
qumputadura
la calculatrice
 
calculator